Denne side benytter sig af cookies for at kunne fungere korrekt. Hvis du klikker dig videre på siden accepterer du automatisk at vi benytter disse cookies.
Du kan læse mere om hvilke cookies shoppen sætter på vores generelle afsnit om cookie politik.
0DKK
I alt0,00 DKK
Vis indkøbskurv
Butik
Hurtig levering, 1-2 hverdage
Gratis levering over 999,- kr.
+800.000 produkter på lager
Kundeservice: info@vek.dk

Persondatapolitik

Personoplysninger om kunder og forretningsforbindelser

1 indledende bemærkninger

1.1 Formål

1.1.1 Hos VEK-shop A/S (herefter "Selskabet") vil vi l øbende komme til elektronisk/automatisk at behandle forskellige personoplysninger om dig. Vi er derfor
forpligtede til at orientere dig om hvilke oplysninger om dig, vi i ndhenter, registrerer, videregiver eller i øvrigt behandler.

1.1.2 Når du benytter Selskabets hjemmeside eller i øvrigt kontakter eller i nteragerer med os, behandler Selskabet som dataansvarlig forskellige personoplysninger om dig.

1.1.3 Formålet med behandlingen af dine oplysninger er overordnet set administration af dit kundeforhold, herunder i relation til l evering af aftalte ydelser, forpligtelser, mv.

1.1.4 I denne persondatapolitik kan du derfor l æse om, hvordan vi behandler oplysninger om dig, når vi opretter dig som kunde, du i øvrigt kontakter os, samt når vi
modtager oplysninger om dig fra tredjemand. For alle de nedenfor nævnte personoplysninger gælder, at de behandles i overensstemmelse med de retningslinjer
og rammer, databeskyttelseslovgivningen sætter herfor.
1.1.5 Du er altid velkommen til at kontakte os på i nfo@vek.dk, hvis du har spørgsmål angående vores behandling af personoplysninger. Se også punkt 8 nedenfor, hvor vi
beskriver dine rettigheder og har angivet yderligere kontaktoplysninger.

2 Behandling af personoplysninger i forholdet til kunder mv.

2.1 Repræsentant for en virksomhed

2.1.1 Når du i ndgår en kontrakt med eller er eksisterende kunde, samarbejdspartner, leverandør, etc. hos Selskabet, opretter vi en sag om dig og den virksomhed som du
repræsenterer i vores i t-system. Her registrerer vi en række forskellige personoplysninger, der som udgangspunkt stammer fra dig selv.

2.1.2 Vi registrerer bl.a. i dentifikationsoplysninger, herunder dit navn, stillingsbetegnelse samt dine kontaktoplysninger, herunder arbejdstelefonnumre, arbejdes e-mail eller
andre personoplysninger, som du måtte give os.

2.1.3 Retsgrundlaget for behandling af dine oplysninger er vores l egitime i nteresse i at kunne opfylde den kontrakt, som vi har i ndgået med den virksomhed, som du
repræsenterer, herunder at kunne kontakte dig og levere de produkter/ydelser som vi har aftalt. På tilsvarende vis kan vi anvende dine kontaktinformationer, når vi skal
fakturere den virksomhed, som du repræsenterer. Retsgrundlaget er databeskyttelsesloven, j f. databeskyttelsesforordningens (forordning (EU) 2016/679 af
27. april 2016) artikel 6, stk. 1, l itra f.

2.1.4 Oplysningerne i systemet kan vi evt. sammenkøre med oplysninger om andre kunder, samarbejdspartnere, l everandører, hjemmesidebesøgende, etc., fx for at l ave
forskellige former for statistikker og opgørelser.

2.1.5 Retsgrundlaget er databeskyttelseslovens § 6, stk. 1, j f. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, l itra f. Vores l egitime i nteresse er den
potentielle optimering af vores nuværende services eller udvikling af nye services, som behandlingen forsøger at opnå.

3 Behandling af persondata i anden sammenhæng

3.1 Henvendelser

3.1.1 Når du kontakter os via vores hjemmeside eller i forbindelse med andre henvendelser, vil din henvendelse nogle gange i ndeholde personoplysninger, fx
kontaktinformationer, din tilknytning til en bestemt virksomhed eller andre personoplysninger, som du måtte give os. Vi behandler blandt andet disse oplysninger
for at kunne behandle og besvare din henvendelse.

3.1.2 Retsgrundlaget er databeskyttelseslovens § 6, stk. 1, j f. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, l itra f. Vores l egitime i nteresser er vores
behandling og besvarelse af din henvendelse.

3.2 Hvis du kontakter os som privatperson som l ed i et eksisterende kundeforhold med os, er retsgrundlaget eventuelt i stedet opfyldelsen af den aftale, vi har i ndgået, j f.
databeskyttelseslovens § 6, stk. 1, j f. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, l itra b.

3.2.1 Såfremt du benytter en af vores kontaktformularer, hvis du i en henvendelse viser interesse for et af vores produkter, eller hvis du henvender dig på vegne af en
virksomhed, kan vi også registrere dig og de oplysninger, du giver os, i vores i t-system som et potentielt l ead eller repræsentant for en virksomhed, så vi kan kontakte dig med
oplysninger om og tilbud på vores produkter. Du vil da blive registreret som en kontaktperson for den virksomhed, du repræsenterer.

3.2.2 Retsgrundlaget er databeskyttelseslovens § 6, stk. 1, j f. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, l itra f. Vores l egitime i nteresser er (i) det
potentielle salg af vores produkter, vi kan opnå ved senere at benytte oplysningerne til at rette henvendelse til dig om vores produkter, og/eller (ii) vores i nteresse i at kunne
kontakte dig som kontaktperson for den virksomhed, du repræsenterer.

3.2.3 Vi kan også benytte din henvendelse, og dermed personoplysninger indeholdt deri, som l ed i optimeringen af vores nuværende services eller til udviklingen af nye services,
fx ved at udarbejde statistik over modtagne henvendelser eller foretage anonymisering af modtagne henvendelser for at kunne benytte dem senere.

3.2.4 Retsgrundlaget er databeskyttelseslovens § 6, stk. 1, j f. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, l itra f. Vores l egitime i nteresser er den
potentielle optimering af vores nuværende services eller udvikling af nye services, som behandlingen forsøger at opnå.

4 Oplysninger modtaget fra tredjemand

4.1.1 Nogle gange kan vi modtage personoplysninger om dig fra tredjeparter, eksempelvis din arbejdsgiver eller dine kollegaer. Dette kan blandt andet være dine
kontaktoplysninger og oplysninger om din tilknytning til din arbejdsgiver. Nogle gange kan vi registrere de oplysninger, vi modtager fra tredjemand om dig, i vores i t-system
eller andre steder som repræsentant for en virksomhed, så vi kan kontakte dig med oplysninger om og tilbud på vores services samt kontakte dig vedrørende vores l øbende
kundeforhold med den virksomhed, du repræsenterer.

4.1.2 Vores hjemmel til at behandle oplysninger som beskrevet i punkt 4.1.1 er forfølgelsen af vores l egitime i nteresser. Vores l egitime i nteresser er (i) det potentielle
salg af vores produkter og/eller ydelser, samt (ii) vores i nteresse i at kunne kontakte dig, eventuelt i din egenskab som kontaktperson for en virksomhed, som du repræsenterer.
Retsgrundlaget er databeskyttelseslovens § 6, stk. 1, j f. persondataforordningens artikel 6, stk. 1, l itra f.

4.1.3 Vi kan også benytte i nformation modtaget fra tredjeparter, og dermed personoplysninger i ndeholdt deri, som l ed i optimeringen af vores nuværende services
eller til udviklingen af nye services, fx ved at udarbejde statistik over modtagne henvendelser eller foretage anonymisering af modtagne henvendelser for at kunne
benytte dem senere.

4.1.4 Vores hjemmel til at behandle oplysninger som beskrevet i punkt 4.1.3 er forfølgelsen af vores l egitime i nteresse. Vores l egitime i nteresse er den potentielle
optimering af vores nuværende services eller udvikling af nye services, som behandlingen forsøger at opnå. Retsgrundlaget er databeskyttelseslovens § 6, stk. 1, j f.
persondataforordningens artikel 6, stk. 1, l itra f.

5 Modtagere og videregivelse mv.

5.1 Modtagere

5.1.1 Visse oplysninger opbevares hos vores databehandlere i forbindelse med de driftsog i t-sikkerhedsmæssige opgaver (fx backup, hosting af hjemmeside mv.), vi også får
løst eksternt. Opbevaring af oplysningerne hos eksterne samarbejdspartnere (vores databehandlere) er undergivet reglerne i databeskyttelsesforordningen og
databeskyttelsesloven, og der er indgået databehandleraftaler med databehandlerne, der skal sikre, at dine oplysninger bl.a. i kke kommer uvedkommende i hænde.

5.1.2 Vi videregiver som udgangspunkt i kke personoplysninger omfattet af denne politik til tredjemand uden dit samtykke, medmindre vi er forpligtet hertil i henhold til l oven, eller
hvis dette er nødvendigt for at forfølge de ovenfor beskrevne formål. Vores hjemmel til sådan videregivelse er da som udgangspunkt den samme som beskrevet ovenfor i
forhold til vores egen behandling.

5.1.3 Dine personoplysninger kan i konkrete tilfælde videregives til vores eksterne advokater til brug for l øsningen af en konkret opgave. Det kan fx være, hvis Selskabet
har brug for j uridisk bistand i en sag, hvor du er i nvolveret, og hvor de relevante personoplysninger derfor skal bruges af vores advokat.

6 Opbevaringsbegrænsning

6.1 Slettepolitik

6.1.1 Hos Selskabet har vi udarbejdet en politik, der beskriver hvordan og hvornår vi sletter personoplysninger. Hvis du ønsker at vide mere om vores slettefrister, kan du
altid kontakte os i overensstemmelse med punkt 8.1.

6.2 Anmodning om sletning

6.2.1 Når du henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine personoplysninger, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald
ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

7 Dine rettigheder

7.1 Du har efter databeskyttelseslovgivningen nogle rettigheder i forbindelse med vores behandling af dine personoplysninger. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du
kontakte os.

7.2 Du har i den forbindelse ret til:
 • Retten til indsigt.
  Du har ret til at få i ndsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.
   
 • Retten til at anmode om berigtigelse eller sletning.
  - Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.
  - I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.
   
 • Retten til at anmode om begrænsning af behandlingen og til at gøre indsigelse mod denne behandling.
  - Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen,
  må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges,
  gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.
 • Retten til indsigelse
  - Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger, j f. nedenfor.
   
 • Retten til dataportabilitet
  -Hvis vi bruger dine oplysninger baseret på et samtykke eller en kontrakt, og behandlingen af oplysningerne er automatiseret,
  har du ret til at modtage kopi af de oplysninger, du har givet til os, i et elektronisk maskinlæsbart format.


Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Indsigelse vedrørende behandling af oplysninger med hjemmel i interesseafvejningen

Du har ret til at - af grunde, der vedrører din særlige situation - at gøre i ndsigelse mod Selskabets behandling af personoplysninger, hvor hjemlen er den såkaldte
interesseafvejning efter artikel 6, stk. 1, li tra e) eller f).

Det vil betyde, at Selskabet som dataansvarlige i kke l ængere må behandle personoplysningerne, medmindre VEK-shop påviser vægtige legitime grunde til
behandlingen, der går forud for dine i nteresser, rettigheder og frihedsrettigheder, eller behandlingen er nødvendig for, at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller
forsvares.

Indsigelse mod direkte markedsføring

Hvis personoplysninger behandles med henblik på direkte markedsføring, har du til enhver tid ret til at gøre i ndsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger til
sådan markedsføring. Hvis du gør i ndsigelse mod behandling med henblik på direkte markedsføring, må Selskabet i kke l ængere behandle dine personoplysningerne til dette
formål og du vil derfor i kke modtage direkte markedsføring fra VEK-shop.

8 Kontaktoplysninger

8.1 I det omfang du har spørgsmål til ovenstående eller dine rettigheder i henhold til databeskyttelseslovgivningen, har du altid mulighed for at kontakte Selskabet på:
info@vek.dk.

Du kan l æse mere om databeskyttelseslovgivningen og dine rettigheder på Datatilsynets hjemmeside www.datatilsynet.dk. Datatilsynet er den myndighed, der i sidste ende kan
vurdere, om dine persondata behandles l ovligt - fx som l ed i en klagesag. Datatilsynets kontaktoplysninger er: Datatilsynet, Borgergade 28, 5., 1300 København K,
telefon 3319 3200, dt@datatilsynet.dk. Se også https://www.datatilsynet.dk/om-datatilsynet/kontakt/.